• en
  • mk
  • tr
  • en
  • mk
  • tr

Завршна активност и доделување дипломи

На 27. мај 2019. година, наставниците Наташа Забрчанец и Дарко Талески заедно со учениците од шесто одделение ја реализираа активност “Портрет” во рамки на темата “Фотографија” од Уметничката секција на Годишната програма за...

Право на име

На 22. април 2019. година, наставниците Дарко Талески и Наташа Забрчанец со учениците од шесто одделение ја реализираа активноста “Право на име” во рамки на темата “Детските права” од Уметничката секција на Годишната програма за...

Виножито

На 13. март 2019. година, наставниците Дарко Талески и Наташа Забрчанец со учениците од шесто одделение ја реализираа активноста “Виножито” во рамки на темата “Бои и тонови” од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни...

Топли и ладни бои

На 18. февруари 2019. година, наставниците Дарко Талески и Наташа Забрчанец со учениците од шесто одделение реализираа активности во рамки на темата “Бои и тонови” од Уметничката секција на Годишната програма за воннаставни...

Учиме за театарска и филмска шминка

На 15. мај 2018 година, тимот наставници Дарко Талески, Ферди Булут и Наташа Забрчанец во рамки на Медиумскo-сценската секција која што се спроведува како дел од Нансен проектните активности ја реализираа активноста „Театарска и...

Посета на локална радио станица

На 20 март 2018 година, тимот наставници Дарко Талески, Наташа Забрчанец и Ферди Булут организираа посета на локална радио станица како дел од Нансен проектните активности од медиумско-сценската секција. За време на посетата,...

Учиме за костимографија

На 12-ти февруари 2018 година наставниците Ферди Булут и Дарко Талески ја реализираа интеркултурната проектна активност како дел од Медиумско- сценската секција. Преку разни забавни и креативни активности и меѓусебна соработка...

Печатница

On December 19, 2017, as part of the media section, teachers Natasha Zabrcanec and Ferdi Bulut carried out the activity Print shop. The students enjoyed learning about various printing patterns through creative group tasks. The...